Racławice Parafia Narodzenia NMP

Historia

 

Rys historyczny parafii
Racławice

          Najstarsze źródłowe potwierdenie istnienia wsi i parafii Racławice pochodzi z 1325 roku. Źródła historyczne milczą na temat pierwotnego kościoła. Nie wiemy, kto był jego fundatorem, ani też co się z nim stało. Nie zachowały się też dokumenty mówiące o fundatorze obecnej świątyni, zbudowanej, jak podają dawne przekazy, w 1511 roku. Kościół w Racławicach pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny należy do grupy późnogotyckich świątyń drewnianych. Od wschodu znajduje się trójbocznie zamknięte prezbiterium, a od strony zachodniej nawa, którą poprzedza nieco później dobudowana wieża. Przy prezbiterium, od północy znajduje się zakrystia, zaś od strony południowej kruchta (babiniec) pochodząca z połowy XIX wieku. Ważnym elementem wzbogacającym bryłę kościoła były tzw. soboty, które zlikwidowano podczas remontu świątyni w II połowie XIX wieku. Soboty były przeznaczone przede wszystkim do ochrony podwalin kościoła, ale też służyły jako miejsce schronienia dla wiernych oczekujących na nabożeństwo.

 

         Polichromia wnętrza kościoła jest datowana na początek XVII wieku. Malowidła ścian w nawie przedstawiają sceny z życia i męki Pańskiej, zaś w prezbiterium obrazy Maryjne i postacie świętych. Kompozycja polichromii nawiązuje do średniowiecznej dekoracji, tworzącej tzn. Biblia pauperum (Biblię dla ubogich).

 

         W kościele znajdują się cztery ołtarze. Główny ołtarz, poświęcony Patronce kościoła, powstał w II połowie XVIII wieku. W ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, z połowy XVII wieku, zaś na zasuwie obraz św. Jakuba. W przeszłości Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem słynął łaskami i był otoczony kultem i czcią miejscowej ludności. Pozostałe trzy ołtarze boczne powstały w latach 1700 -1703. Są to ołtarze: w. Andrzeja po stronie lewej i św. Piotra po prawej. Trzecim jest ołtarz Ukrzyżowania, umieszczony przy ścianie północnej. Ołtarz został ufundowany dla Bractwa Ubogich Chrystusa Pana, które powstało w parafii w 1609 roku. Członkowie tego Bractwa zajmowali się chorymi, którzy przebywali w przytułku ubogich, tzw. szpitalu.
          Do siedemnastowiecznego wyposażenia świątyni należy ambona, chór muzyczny, a także płyta nagrobna rycerza herbu Rawicz.
          Na początku XV wieku istniała w Racławicach szkoła parafialna. Potwierdzają jej istnienie wizytacje kościoła przeprowadzone w latach 1598-1663. W późniejszym okresie działalność szkoły ustała, aż do początku XIX wieku.
W obrębie kościoła znajdował się pierwotny cmentarz. Zmarłych grzebano na zewnątrz, jak i wewnątrz kościoła.. Cmentarz przykościelny pełnił swoją funkcję do 1841 roku, tj. do czasu otwarcia obecnego cmentarza.
Obok świątyni znajduje się plebania z 1920 roku. Przy kościele stoi metalowa dzwonnica wykonana w 1966 roku, później obita deskami. Są na niej zawieszone trzy dzwony, z których najstarszy pochodzi z 1632 roku. Podczas I wojny swiatowej parafianie ukryli dzwony prze rekwizycją, za co spotkały ich represje ze strony żandarmerii austriackiej. W czasie II wojny światowej również ukryli jeden dzwon, największy.

 

           W latach 1987-1988 w Czubrowicach wybudowano kaplicę, pod wezwaniem św. Jana Marii Vianney’a. Kapica została poświęcona 9 października 1988 roku przez bpa Jana Szkodonia. Od połowy lat 80. ubiegłego wieku na pograniczu wsi Czubrowice –Racławice, na tzw. Skałach w okresie Wielkiego Postu odprawia się Drogę Krzyżową przy stacjach-kapliczkach postawionych w terenie. Nieoficjalnie nazywa się to miejsce Kalwarią Czubrowicką.

 

          Od XIV wieku okręg parafialny oprócz Racławic i Czubrowic obejmował też wsie: Szklary i Zawadę. W tym składzie dotrwa do II połowy XX wieku., kiedy od parafii odłączono Zawadę a potem Szklary. Kościół był kilkakrotnie remontowany. Źródła historyczne z XIX wieku wspominają o remontach w latach 1811-1813, 1830 i 1867-1872. kolejne gruntowne remonty kościoła miały miejsce na początku lat 60. i 90. ubiegłego wieku. W II połowie XX wieku kilka razy odnowiono również zabytkowe wyposażenie świątyni.

 

 

SPIS KAPŁANÓW PRACUJĄCYCH  W PARAFII RACŁAWICE

           Księża Proboszczowie:             

1. Ks. Jan, wzmiankowany w 1325 r.

2. Ks. Piotr, wzmiankowany w 1397 r.

3. Ks. Maciej, wzmiankowany w 1419 r.

4. Ks. Stefan, wzmiankowany w 1529 r.

5. Ks. Bartłomiej z Rawy, wzmiankowany w 1541 r.

6. Ks. Jan Broniszewski, wzmiankowany w XVII w.

7. Ks. Jakub Radomski, wzmiankowany w 1629 r.

8. Ks. Jakub Zardecki, wzmiankowany w 1629 i 1632 r.

9. Ks. Krzysztof Tyliszewski, wzmiankowany w 16509 i 1676 r.

10. Ks. Andrzej Strzałkowski, 1684-1705 r.

11. Ks. Jan Antoni Kryski wzmiankowany w 1705 r.

12. Józef Marek Sypniewski, wzmiankowany w 1745 r.

13. Ks. Jakub Kossecki, 1750-1764

14. Ks. Józef Dzianotti, 1764-1797

15. Ks. Józef Kromkay, 1801-1806

16. Ks. Jan Tymiński, 1806-1833 r.

17. Ks. Aurelii Polakiewicz, wzmiankowany w 1833 (administrator)

18. Ks. Teofil Szpinalski, 1833-1835 (administrator)

19. Ks. Antoni Szczepanowski, 1835-1853

20. Ks. Felicjan Słomczyński, 1854-1892

21. Ks. Florian Lewicki, 1892 (administrator)

22. Ks. Jan Szumilewicz, wzmiankowany w 1892 r.

23. Ks. Edward Gacki, 1900-1911 r.

24. Ks. Leon Żelawski, 1911-1917 r.

25. Ks. Julian Król, 1917-1932 r.

26. Ks. Jan Kwapień, wzmiankowany w 1933 r.

27. Ks. Stanisław Pogłódek, 1933-1940 r.

28. Ks. Władysław Szafraniec, 1940-1947 r.

29. Ks. Józef Kubrak, 1947-1968 r.

30. Ks. Bolesław Kołacz, 1968-1977 r.

31. Ks. Ignacy Górka, 1977-1978 r.

32. Ks. Adam Ogarek, 1980-1989 r.

33. Ks. Antoni Bzdyl, 1989 r.

34. Ks. Jan Latowski, 1989-1993 (administrator)

35. Ks. Andrzej Wąchała, 1993- 2000 r.

36. Ks. Jan Molanda, 2000-2013 r.

37. Ks. Jacek Miodek, 2013 - nadal

 

 

            Księża wikariusze:

1. Ks. Błażej St. Giemiński, wzmiankowany w 1684 r – wikary

2. Ks. Kazimierz Wątorkiewicz, wzmiankowany w 1772 r.

3. Ks. Franciszek Bykowski, wzmiankowany w 1780 r.

4. Ks. Antoni Jan Prądzikiewicz, wzmiankowany w 1783 r.

5. Ks. Norbert Małecki, 1786-1788 r.

6. Ks. Wawrzyniec Strączyński, wzmiankowany w 1795 r.

7. Ks. Tomasz Grzegorzkiewicz, wzmiankowany w 1797 r.

8. Ks. Jan Ballar, wzmiankowany w 1822 r.

9. Ks. Jan Romer, wzmiankowany w 1825 r.

10. Ks. Wincenty Gaździński, wzmiankowany w 1829 r.

11. Ks. Marcin Biegański, wzmiankowany w 1829 r.

12. Ks. Norbert Szporysz, wzmiankowany w 1839 r.

13. Ks. Ignacy Wałkiewicz, wzmiankowany w 1832 r.

14. Ks. Stanisław Myśliński, wzmiankowany w 1833 r.

15. Ks. Stanisław Kot, 1942-1944 r.

16. Ks. Antoni Jarnot, 1944-1946 r.

17. Ks. Piotr Bugaj, 1958-1960 r.

18. Ks. Kazimierz Ostrowski, 1960-1962 r.

19. Ks. Stanisław Chynek, 1962-1964 r.

20. Ks. Stefan Chamerski, 1964-1965 r.

21. Ks. Ryszard Jankowski, 1965-1968 r.

22. Ks. Jan Fudala, 1968-1971 r.

23. Ks. Wiesław Karkoszka, 1971-1972 r.

24. Ks. Józef Pochopień, 1972-1975 r.

25. Ks. Ludwik Węgrzyn, 1975

26. Ks. Roman Pindel, 1984-1985 r. (mianowany biskupem16.11.2013)

27. Ks. Jan Latowski, 1985-1989 r., (później jako administrator)

28. Ks. Stanisław Wątorski, 1990-1991 r.

29. Ks. Bogdan Dudek, 1991-1993 r.

30. Ks. Marian Gronowicz, 1993-1996 r.

31. Ks. Marian Jakub Adamik, 1997-1999 r.

32. Ks. Jacek Hałat, 1999-2004 r.

33. Ks. Józef Antałczyk, 2004-2007 r.

34. Ks. Jarosław Kulka 2007 r.

35. Ks. Ryszard Matuszyk, 2013 - nadal

 

 

Msze św. w niedziele:


8.00,    11.00,   16.00

dodatkowo 12.15 od listopada do Wielkanocy


Kaplica w Czubrowicach:

sobota 18.00, niedziela 9.30

 

 

Dni powszednie:
             

W  Racławicach:

w poniedziałki, środy i piątki:
      17.00 (bądź 19.00)

(17.00 od września do Wielkanocy 

19.00 od Wielkanocy do sierpnia)

wtorki, czwartki i soboty:
       7.00 (przez cały rok)

 

KANCELARIA: czynna codziennie w dni powszednie, po Mszy św. w Racławicach

Wirtualny spacer