Racławice Parafia Narodzenia NMP

Intencje pogrzebowe odprawiane poza naszą Parafią znajdziesz poniżej.

                          

          XI NIEDZIELA (17.06.2018) – Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

800 za ++Bronisława Hrabię w 6 rocz. śmierci, rodziców braci i bratowe

  930 – Cz / w 45 rocz. ślubu Krystyny i Stanisława dziękując Bogu za lata wspólnego życia i otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

1100 za Parafian

1100 za ++Jadwigę i Jana Kościelniak, ich rodziców i rodzeństwo

1600 za +Władysławę Mirek – od wnuczki Małgorzaty z mężem i dziećmi

POZA PARAFIĄ:za +Władysławę Mirek - od Janiny i Józefa Sroka    

                                za +Anetę Skotniczną - od rodziny Galów

 

                   Poniedziałek (18.06.2018)

 1800 – Cz / za ++Piotra i Władysławę Tomczyk

1900 w 7 rocz. ślubu Stanisławy i Bronisława z podzięk. Jezusowi Miłosiernemu oraz z prośbą o dalsze zdrowie i błog. Boże   

POZA PARAFIĄ: za +Władysławę Mirek - od rodziny Łuszczków i Sobków     

                                za +Anetę Skotniczną - od Genowefy i Zygmunta Babiuch   

                                za +Feliksa Babiucha - od rodziny Pieniążek z dziećmi    

                                za +Adama Kaletę - od kolegi Jarosława z żoną  

                               

                   Wtorek (19.06.2018)   

700 za +Andrzeja Mirka – od uczestników pogrzebu 

 730 – Cz / za +Stanisława Babiucha – od syna Łukasza z żoną   

POZA PARAFIĄ: za +Władysławę Mirek - od Zofii i Mariana Sroka z rodziną       

                                za +Anetę Skotniczną - od Iwony Karcz z rodziną     

                                za +Feliksa Babiucha - od Sołtysa i Rady Sołeckiej z Zimnodołu  

                                                                                      

           Środa (20.06.2018)

 1800 – Cz / za +Zbigniewa Sobaś

1900 za ++Janinę i Władysława Kwiatkowskich    

1900 za +Feliksa Babiucha – od uczestników pogrzebu  

POZA PARAFIĄ: za +Mariana Kaletę - od Teresy z rodziną    

                                za +Władysławę Mirek - od Teresy i Kazimierza Chochół     

                                za +Adama Kaletę - od syna i rodziny Żaków  

 

                  Czwartek (21.06.2018) - – Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

700 za +Bolesława Kozuba – od Elżbiety i Eugeniusza Walorczyk z rodziną   

700 za +Mariana Kaletę – od uczestników pogrzebu   

 730 – Cz / za +Stanisława Babiucha - od uczestników pogrzebu  

POZA PARAFIĄ: za +Władysławę Mirek - od personelu, podopiecznych i rodziców „Ogniska terapeutycznego” w Jerzmanowicach

                                za +Mariana Kaletę - od wnucząt Urszuli i Arkadiusza     

                                                                                                                     

                 Piątek (22.06.2018)

800 - Msza św. na zakończenie roku szkolnego

  900 – Cz / za +Stefanię Kaleta – od Dyrektorów Szk. Podst. fundacji „Elementarz” w Czubrowicach

 1800 – Cz / za ++Stanisławę Rogóż, Józefa i Andrzeja

1900 o Boże błog. i opiekę świętego patrona dla wszystkich uczestników na czas pielgrzymki szlakiem św. Pawła Apostoła

1900 za +Emilię Aleszkiewicz  

POZA PARAFIĄ: za +Władysławę Mirek - od rodziny z Wieliczki      

                                za +Stanisława Izdebskiego - od córki Sabiny     

                                za +Adama Kaletę - od Stanisława Skotnicznego z żoną  

 

                Sobota (23.06.2018)  

700 za ++Mariannę i Juliana Wójcik, i ich rodziców    

 1800 – Cz / za +Zbigniewa i Józefę Jeleń, Antoniego, Stefanię i Kazimierza Nowickich

POZA PARAFIĄ: za +Władysławę Mirek - od rodziny Widyna       

                                za +Stanisława Izdebskiego - od siostry Wandy      

                                                                 

              XII NIEDZIELA (24.06.2018) – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

800 za ++Andrzeja Piekarczyka, Genowefę i Romana Hrabia  

  930 – Cz / za  +Anetę Skotniczną - od córek Agnieszki, Katarzyny i Aleksandy    

1100 w podziękowaniu Panu Bogu za przeżyte lata oraz z prośbą o zdrowie i Boże błog. na każdy dzień życia dla całej rodziny

1600 za ++Pawła Babiucha w 20 rocz. śm, żonę Helenę, Marię i Henryka Haczyk  

POZA PARAFIĄ: za +Władysławę Mirek - od sąsiadów Babiuchów i Jabłońskich

                     

Intencje pogrzebowe odprawiane poza naszą Parafią 

 

 W imieniu Parafii w Racławicach zwracamy się z prośbą do ks. Michała Bordy z Sosnowca o odprawienie intencji pogrzebowych za naszych śp. Parafian w miarę możności w dniu, który podajemy lub w najbliższym terminie podanej daty:

 1. 22.06.2018 Za śp. Stanisława Izdebskiego – od córki Sabiny
 2. 23.06.2018 Za śp. Stanisława Izdebskiego – od siostry Wandy
 3. 25.06.2018 Za śp. Stanisława Izdebskiego – od siostry Stanisławy z mężem Romanem
 4. 26.06.2018 Za śp. Stanisława Izdebskiego – od Małgorzaty i Grzegorza Mosur
 5. 27.06.2018 Za śp. Zenonę Banek – od Stanisławy Rogozik z Przegini
 6. 28.06.2018 Za śp. Zenonę Banek – od Adamuszków i Wąsów
 7. 29.06.2018 Za śp. Zenonę Banek – od Adama Nawary z rodz.
 8. 30.06.2018 Za śp. Zenonę Banek – od dyrekcji i pracowników szkoły w Bęble

  

W imieniu Parafii w Racławicach zwracamy się z prośbą do ks. Teodora Kiliana ze Szklar o odprawienie intencji pogrzebowych za naszych śp. Parafian w miarę możności w dniu, który podajemy lub w najbliższym terminie podanej daty:                                                                                 

 1. 22.06.          Za śp. Adama Kaletę – od Stanisława Skotnicznego z żoną
 2. 25.06.          Za śp. Adama Kaletę – od wujka Gienka z żoną
 3. 27.06.          Za śp. Adama Kaletę – od koleżanek z Trzebini
 4. 29.06.          Za śp. Adama Kaletę – od kolegi Jarosława
 5. 01.07.2018 Za śp. Władysławę Mirek – od członkiń Róży córki Krystyny
 6. 02.07.2018 Za śp. Władysławę Mirek – od Czesława Kozioł z rodz.
 7. 03.07.2018 Za śp. Władysławę Mirek – od Genowefy Smagacz z rodz.
 8. 04.07.2018 Za śp. Stefanię Skotniczną – od sąsiadów Siołów
 9. 05.07.2018 Za śp. Stefanię Skotniczną – od Jana Pączka z dziećmi
 10. 06.07.2018 Za śp. Stefanię Skotniczną – od Lucyny z mężem i córką
 11. 07.07.2018 Za śp. Stefanię Skotniczną – od sąsiadów Kaletów
 12. 08.07.2018 Za śp. Stefanię Skotniczną – od Jolanty i Piotra Pasków oraz Marzeny i Marcina Nocoń
 13. 09.07.2018 Za śp. Stefanię Skotniczną – od brata Czesława z żoną
 14. 10.07.2018 Za śp. Stefanię Skotniczną – od brata Tadeusza z rodz.
 15. 11.07.2018 Za śp. Genowefę Mirek – od rodziny Mirków
 16. 12.07.2018 Za śp. Genowefę Mirek – od córek siostry Marysi z Olkusza
 17. 13.07.2018 Za śp. Genowefę Mirek – od Czesława i Janiny Mirek
 18. 14.07.2018 Za śp. Genowefę Mirek – od uczestników pogrzebu
 19. 15.07.2018 Za śp. Anetę Skotniczną – od Sylwii i Marka Karcz z rodz.
 20. 16.07.2018 Za śp. Anetę Skotniczną – od Grzegorza Karcz z rodz.
 21. 17.07.2018 Za śp. Anetę Skotniczną – od Zofii i Adama Karcz
 22. 18.07.2018 Za śp. Anetę Skotniczną – od rodz. Sarota z Czubrowic
 23. 19.07.2018 Za śp. Anetę Skotniczną – od kolegów z firmy RST
 24. 20.07.2018 Za śp. Anetę Skotniczną – od Stępniów z Sosnowca
 25. 21.07.2018 Za śp. Anetę Skotniczną – od kuzynki Bożeny z dziećmi
 26. 22.07.2018 Za śp. Anetę Skotniczną – od ciotki Zofii Piątek z mężem
 27. 23.07.2018 Za śp. Anetę Skotniczną – od kuzynki Basi z rodz.
 28. 24.07.2018 Za śp. Anetę Skotniczną – od Woszczków z Kosmolowa
 29. 25.07.2018 Za śp. Anetę Skotniczną – od Karoliny, Bartka i Norberta
 30. 26.07.2018 Za śp. Anetę Skotniczną – od Jolanty i Wiesława Tyliba
 31. 27.07.2018 Za śp. Anetę Skotniczną – od szwagierki Doroty z rodz.
 32. 28.07.2018 Za śp. Anetę Skotniczną – od szwagierki Ani z rodz.
 33. 29.07.2018 Za śp. Anetę Skotniczną – od szwagierkiMoniki z rodz.
 34. 30.07.2018 Za śp. Anetę Skotniczną – od sąsiadki Agnieszki z rodz.
 35. 31.07.2018 Za śp. Anetę Skotniczną – od sąsiadów Małgorzaty i Jana Dudek
 36. 01.08.2018 Za śp. Anetę Skotniczną – od sąsiadów Zofii i Stanisława Skotnicznych                 

 

W imieniu Parafii w Racławicach zwracamy się z prośbą do ks. Zdzisława Grad z Madagaskaru o odprawienie intencji pogrzebowych za naszych śp. Parafian w miarę możności w dniu, który podajemy lub w najbliższym terminie podanej daty:

22.06.         Za śp. Władysławę Mirek – od Widynów

23.06.         Za śp. Władysławę Mirek – od sąsiadów Babiuchów i Jabłońskich

24.06.         Za śp. Władysławę Mirek – od rodziny Synowiec

25.06.         Za śp. Władysławę Mirek – od Genowefy ze Szklar

26.06.         Za śp. Władysławę Mirek – od Florczyków ze Szklar

27.06.         Za śp. Władysławę Mirek – od sąsiadki Krystyny i rodz. Sroka i Rusek

Msze św. w niedziele:


8.00,    11.00,   16.00

dodatkowo 12.15 od listopada do Wielkanocy


Kaplica w Czubrowicach:

sobota 18.00, niedziela 9.30

 

 

Dni powszednie:
             

W  Racławicach:

w poniedziałki, środy i piątki:
      17.00 (bądź 19.00)

(17.00 od września do Wielkanocy 

19.00 od Wielkanocy do sierpnia)

wtorki, czwartki i soboty:
       7.00 (przez cały rok)

 

KANCELARIA: czynna codziennie w dni powszednie, po Mszy św. w Racławicach

Wirtualny spacer